Join Now for Free!
24
Female
Never Married
Marseille, France
Are you interested?
In their own words

Arménienne cherche arménien

Ողջույն, ես Լաուրան եմ: Ես լրջություն եմ փնտրում հայ տղամարդու հետ, ով նույնիսկ Հայաստանում է ապրում, դա ինձ չի անհանգստացնում, քանի որ ես նախատեսում եմ վերադառնալ այնտեղ և ապրել այնտեղ:

Appearance
Hair
Black
Eyes
Blue
Physique
Slender
Height
5'  9"   (175 cm)
Family Roots
Armenian
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
No
Wants Kids
Yes
Religion
Greek Orthodox
Education
High School
Occupation
Other
Income
$30,000 - $45,000
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
Armenian, Russian, French
Favorite Music
I'll tell you later
Lifestyle
Dress Average
Energy Average
Religion Large Part
Neatness Average
Punctuality Always On Time
Spending Somewhat Thrifty
Work Ethic Average
Join Now for Free!