Join Now for Free!
57
Male
Married
Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Are you interested?
In their own words

hi...zl0chin0sau tam namba chin tam1

Là ng thẳng,thật,cởi mở,nhẹ nhàng,ngot ngào và lãng mạn...tIM mối quan hệ ng tình lâu dài k ràng buộc ..hiiiii

Appearance
Hair
Black
Eyes
Brown
Physique
Average
Height
5'  6"   (168 cm)
Family Roots
Vietnamese
Race
Asian
My Lifestyle
Smoking
Smoker
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
Yes
Wants Kids
I'll tell you later
Religion
Other
Education
Some College
Occupation
I'll tell you later
Income
I'll tell you later
What languages do you speak?
Vietnamese
Favorite Music
I'll tell you later
Join Now for Free!