Join Now for Free!
59
Male
Divorced
Mayflower, Arkansas
Are you interested?
In their own words

Island on Space

Մարդիկ միշտ են ինձ զարմացնում:Ոմանք չեն հավատում ՍԵՐ զգացմունքի գոյությանը,ասում են չկա: Ոմանք ձգտում են սիրահարվել սիրել ու սիրվել: Շատերը մնում են իրենց զգացմունքին նվիրված ու հավատքով, որ մյուս կյանքում նույնպես միասին են լինելու:

Appearance
Hair
Black
Eyes
Brown
Physique
Average
Height
5'  7"   (170 cm)
Family Roots
Armenian
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
Yes
Wants Kids
Yes
Religion
Christian
Education
Professional Degree
Occupation
Travel / Recreation / Leisure / Hospitality
Income
$30,000 - $45,000
Exercise
Occasionally
Politics
Does Not Matter
What languages do you speak?
Armenian, Russian
Favorite Music
I'll tell you later
Favorites
Favorite Artists
Լeonardo da Vinci, Rembrandt...
Favorite Authors
Sevak
Favorite Magazines
Cosmopolitan, Forbes
Favorite Stocks
S&P 500
Interests
Acting
N/A
Personality
Adventurousness Average
Affectionateness Average
Trustingness Average
Confidence Average
Independence Average
Mood Average
Romance Average
Sociability Somewhat Introverted
Thought Process Somewhat Analytical
Tolerance Average
Lifestyle
Dress Average
Energy Somewhat High
Go Party Rarely
Religion Average
Neatness Somewhat Neat
Punctuality Always On Time
Spending Average
Work Ethic Average
Insights
Do you believe in love at first sight?
Հնարավոր է անհնարինը
How many kids would you like to have?
Ներքին քննարկվող հարց է
How important is someone's physical appearance to you?
......... Մի կոճակից մարդու շորերի կարելի է իմանալ նրա մասին:
If you could have one super power, what would it be and why?
...... ........ Բնակելի մոլորակները կվերացնեն պատերազմները
What is the most important lesson that you've learned?
.............. Newer give up
What gets on your nerves?
Դրականից խոսենք
What is the most important thing in a relationship?
Հարգանքը
What's the best age to get married?
Երբ հեքիաթներին սկսում են չհավատալ
What turns you on?
Կանացիությունը, խելացի խորաթափանց աչքերը, ...
What do you hope to be doing five years from now?
Ավելի ուրախ ապրել
Join Now for Free!